KONTAKT

Välkommen. Jag har en bakgrund som aktiv psykolog under 44 år och är numera delvis pensionerad men tillgänglig för konsultation och konsultuppdrag inom mina specialområden. Under mina verksamma år har jag varit skolpsykolog under 36 år samt därefter verkat inom habilitering, där jag arbetat med ungdomar med funktionsnedsättning. Jag har även varit delaktig i POSOM-gruppen, som arbetar med psykiskt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer, där jag ingick i ledningsgruppen. Jag är bosatt i Falun sen 30 år.

TELEFON

E-POST

070 652 85 89

lindgren.bergh@tele2.se

SPECIALOMRÅDEN

• Skolpsykologi

• Mobbning och antimobbningsarbete

• Skolfobi / skolvägran

• Neuropsykologiska utredningar

• Krishantering

SPECIALISTARBETE

Mitt specialistarbete, Skolfobi – neurotisk skolvägran, har jag skrivit för att belysa problemet med barn som skolvägrar. Det beskriver en metod som jag arbetat fram genom åren som går ut på att hjälpa familjen och skolan att hjälpa barnet tillbaka i skolan igen. Eftersom det finns så lite att läsa om skolfobi i svensk facklitteratur, har jag också gjort en grundlig internationell litteratursökning och redovisat fakta kring skolfobi från en mängd olika artiklar. Dessutom har jag utvärderat min metod genom att intervjua några personer, som i sin barndom lidit av skolfobi, samt deras föräldrar.

Ladda ned som PDF-dokument här

Artikel ur psykologtidningen 6/2004